Vad är skillnaden mellan en orkester och en symfoniorkester?

Det är en rätt så vanlig fråga, och skillnaden är inte helt glasklar. Men enkelt uttryckt så är det så att orkester är ett samlingsbegrepp, och symfoniorkester är en typ av orkester. Det finns även andra sorter, som stråkorkestrar, militärorkestrar och så vidare. Här ska jag kortfattat gå igenom de vanligaste typerna och vad som skiljer dem åt.

Symfoniorkester
Symfoniorkester är det som vi kanske först av allt associerar med ordet ”orkester”. Det borde också framgå av namnet vad som ofta är en symfoniorkesters inriktning, symfonier. Men det är långt ifrån allting som en symfoniorkester spelar; i stället kännetecknas symfoniorkestern av sin storlek – de flesta instrument finns representerade. Symfoniorkestrar är också ofta permanenta; exempelvis Sveriges Radios Symfoniorkester har ju funnits i över 75 år. Andra kända exempel är London Symphony Orchestra och Wienerfilharmonikerna.

Stråkorkester
En stråkorkester är precis vad det låter som – en orkester med enbart stråkinstrument! Dessa är betydligt mindre än symfoniorkestrar, men kan i vissa fall bestå av ett mycket stort antal musiker. Frågan om huruvida en stråkorkester också kan ha andra instrument (men med tonvikt på stråkar) är inte helt klar, och ofta används ordet kammarorkester synonymt med stråkorkester, men skillnaden är då egentligen att stråkorkester med även exempelvis piano är en kammarorkester.

Blåsorkester
En blåsorkester fokuserar liksom en stråkorkester på en typ av instrument; blåsinstrument, men vanligtvis också tillsammans med slagverkare. Sättningen liknar väldigt mycket militär-/marschorkestrar, och frågan är om det egentligen är någon större skillnad mellan dem, förutom då den plats de vanligtvis uppträder på – i konserthallar respektive på parader.

En reaktion på “Vad är skillnaden mellan en orkester och en symfoniorkester?”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *