Orkesterns historia

Sveriges Radios Symfoniorkester gör verkligen skäl för smeknamnet ”Hela Sveriges Orkester”, en orkester för alla. Men det har inte alltid varit så, beroende lite på hur man ser på saken. Om man anser att orkestern bildades 1965, ja då finns det verkligen fog för det. Men den som anser att orkestern egentligen uppstod 1927, 38 år tidigare är det mer tveksamt. Den ursprungliga orkester, Radioorkestern, fokuserade nära nog helt och hållet på klassisk musik, ”fin” musik med andra ord. Och det är ju ingenting fel med det, i grund och botten, men det är ju definitivt inte för alla. Även om alla borde kunna uppskatta klassisk musik så är det ju många som inte gör det. Därför måste jag nog erkänna att den ursprungliga Radioorkestern nog inte helt och fullt gjorde sig förtjänt av tillnamnet ”Hela Sveriges Orkester”.

Men 1965 så slogs Radiosymfonikerna ihop med Underhållningsorkestern. Vad Underhållningsorkestern hade på sitt program är inte så svårt att förstå – mer lättsam musik. Namnet efter sammanslagningen blev Sveriges Radios Symfoniorkester, som nu verkligen kan sägas ha blivit en orkester för hela svenska folket. Lättsamt eller seriöst, båda rymdes inom en och samma orkester. Sveriges Radios Symfoniorkester har sedan dess medverkat i många hundratals, ja tusentals, olika sammanhang. Allt då från ”seriösa” klassiska konserter till pop-skivor. Den bredd som man har gör att man har lite av en särställning inom svensk musik, och ibland kan det kännas som om man har ett finger med i spelet i all svensk musik. Lite av en överdrift men faktiskt inte så mycket som man skulle kunna tro.

Under åren som följde sammanslagningen har man således medverkat i ett mycket stort antal olika sammanhang. Idag finns det nog ingen svensk som inte har en favoritlåt där Sveriges Radios Symfoniorkester medverkar. Sveriges Radios Symfoniorkester är befriande prestigelös och ser inte ner på enklare musik. I år är det 50 år sedan Radioorkestern och Underhållningsorkestern slogs samman och blev till dagens Sveriges Radios Symfoniorkester. Det har varit 50 mycket spännande år och det finns all anledning att tro att vi år 2065 kommer att kunna fira Sveriges Radios Symfoniorkester. De av oss som fortfarande är i livet då får se!

En till WordPress-webbplats